Warsztaty z matematyki

Organizujemy warsztaty matematyczne, których zadaniem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w kompetencje, które będą przydatne nie tylko w szkole czy na egzaminach, ale również w życiu codziennym. Na warsztatach skupiamy się na tym, by przedstawić omawiane zagadnienia w jak najbardziej praktyczny sposób. Dzięki temu uczniowie o wiele szybciej się uczą, ponieważ zagadnienia są im obrazowane.

Warsztaty matematyczne dla dzieci i młodzieży odbywają się w niewielkich grupach, co pozwala na lepszy kontakt między prowadzącym zajęcia a uczniami. Każdy uczestnik warsztatów może zadawać pytania, prosić o wytłumaczenie danej kwestii w inny sposób. Dzięki temu wykładowca ma również szansę dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Gdyby grupy były kilkudziesięcioosobowe (jak w większości szkół), nie byłoby to możliwe. Zapraszamy na darmową lekcję pokazową, która pozwoli Ci ocenić, czy nasze metody nauczania odpowiadają Twojej wizji edukacji.

Warsztaty z matematyki pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy i polubienie mniej lub bardziej skomplikowanych rachunków matematycznych. Są także polem, na którym można rozwijać pasję do liczb niezależnie od wieku. Znacznie różnią się od standardowych lekcji, jakie przeprowadza się w szkołach. W ich trakcie wykorzystywane są liczne metody aktywizujące oraz różnorodne kanały komunikacyjne, co sprawia, że uczestnicy zachowują koncentrację i przyswajają wiedzę przez całe warsztaty, a nie jedynie przez kilka pierwszych chwil.